Analyser och verktyg

 

YesP har ett brett tjänsteutbud vilket innehåller allt från verksamhetsstyrning och generell verksamhetsutveckling till individuell coachning av ledare och medarbetare samt teamutveckling och ledningsgrupputveckling. I merparten av våra uppdrag skräddarsys våra tjänster efter kundens behov.

Strategiskt arbete och verklig prestationsutveckling

Det gemensamma i våra tjänster är att kunden alltid vill ta sig från ett läge till ett annat, från nuläge till önskat läge. Våra tjänster faciliterar den resan. Till vår hjälp har vi en rad verktyg, och analysredskap.

Vissa har vi utvecklat själva som vårt Prestationsindex vilket mäter ett nuläge av organisationens prestation, totalt eller enskilt. Ett annat analysverktyg är Acumen Ledarstil för outputfokuserat ledarskap. Därtill är vi certifierade användare av CTT (culture transformation tool), Denison Organizational Culture för kulturanalyser och Harrisson Assessments inom både rekrytering och prestationsutveckling.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med stora organisationer med höga krav på kvalitet och resultat. Vi har goda kunskaper inom LEAN och verktyg kopplade till ständiga förbättringar. Framförallt vet vi hur man får förändringsprocesser och strategier att förverkligas och leva vidare på arbetsplatser.

Här finner ni ett urval av de verktyg och analyser som vi använder och tillhandahåller.

Prestationsanalys är ett analysverktyg som utvärderar och fokuserar företagets prestationsnivå utifrån ledningens och medarbetarnas uppfattning av nuläget. Det är ett processverktyg som ger en gemensam bild av övergripande prestationsnivå, styrkor och svagheter samt ev. skillnader mellan länder, avdelningar, befattningar mm. Resultatet ger er möjlighet att se vilka åtgärder och beslut som bäst gynnar er verksamhets prestationsnivå.

Vill du veta mer? Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation att utvecklas.

Denison Organizational Culture Survey syftar till att bedöma en organisations kulturella styrkor och svagheter för att synliggöra aspekter som påverkar den övergripande prestationen. Genom att använda analysen kan organisationer jämföra sin organisationskultur mot en global databas och utveckla handlingsplaner för att förbättra sin nuvarande praxis.
Analysen ger organisationer möjlighet att:

 • bedöma styrkor och svagheter som påverkar prestationen
 • identifiera områden för förbättring
 • justera kulturförändring och ledarskap
 • skapa utvecklingsinitiativ

Denison Organizational Culture Survey finns på över 40 språk.
Vill du veta mer om verktyget Denison organization culture survey? Läs mer här

Vill du veta mer? Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation att utvecklas.

CTT (Cultural Transformation Tools) är en uppsättning verktyg för mätning och synliggörande av värderingar, värdegrund och kultur i organisationer. Grundtanken i kulturanalysen är att gemensamma mål och kärnvärden ökar känslan av tillhörighet och mening, vilket gör att vi både mår och presterar bättre.
I kulturanalysen tittar vi huvudsak på:

 • Samstämmighet mellan personliga värderingar och nuvarande värdering i organisationen
 • Samstämmighet mellan nuvarande och önskade värderingar i organisationen
 • Entropivärde. Ett värde som visar hur stor andel av nuvarande värderingar som är potentiellt begränsande. Med höga entropivärden har vi mycket energiläckage och rädslor i organisationen
 • Samstämmighet mellan olika delar och områden inom förvaltningen och vilka värderingar som är styrande. Här får vi hjälp att bedöma hur enad den nuvarande kulturen är.

Vill du veta mer? Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation att utvecklas.

Harrison Assessments grundades för mer än 20 år sedan med det uttalade målet att skapa ett verktyg som fokuserar på skillnaden mellan hög- och lågpresterande individer i definierade befattningar. Det skiljer sig från generella personlighetstester eftersom det är strikt inriktat på arbetsrelaterade faktorer. Själva grunden för att anställa, behålla och utveckla medarbetare är att på ett effektivt sätt bedöma både lämplighet och behörighet för jobbet.

Fördelar med Harrison Assessments:

 • Bedömer behörighet och lämplighet för en given roll
 • Reducerar tid och resurser för varje rekrytering
 • Minskar risken att sortera bort potentiella högpresterare

Harrison Assessments ger dig:

 • Oöverträffad precision
 • Fler än 6500 unika befattningsprofiler
 • Screenar för skönmålning
 • 20-30 minuters assessment motsvarar mer än en hel dags test med traditionella metoder

YesP har mycket bra erfarenhet av Harrison Assessements systemet. Förutom att det är ett unikt rekryteringsvektyg kan du även använda det till att utveckla, leda och behålla personen som rekryteras. Dvs verktyget täcker hela processen från rekrytering, personalutveckling, personalengagemang och successionsplanering.

Läs mer om verktyget Harrison Assessement Talent Solution

Vill du veta mer? Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation att utvecklas.

Acumen leadership workstyles är ett 360° självvärderings- och feedbackprogram för chefer/ledare. Programmet fångar upp attityder och tankemönster som har en avgörande betydelse för din förmåga att agera och leda på ett effektivt sätt. Baserad på värderingsresultat, ger programmet mycket personligt beskrivande rapporter om hur dina attityder och tankemönster påverkar din förmåga att sätta mål, styra projekt, arbeta tillsammans med andra och utöva ledarskap.

Vill du veta mer? Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation att utvecklas.