Coaching för bättre prestationer.

 

YesP var ett av de första konsultbolagen i Sverige att arbeta med prestationscoaching. Vi har över 20 års internationell erfarenhet av prestationscoaching tillsammans med företagsledare, mellanchefer och medarbetare runt om i världen.

YesP:s certifierade coacher jobbar alltid väldigt nära verksamhetens behov med fullt fokus på individen och de resultat som behöver levereras. Förutom kompetens inom coaching har YesP:s stor affärs- och verksamhetsmässig erfarenhet av att leda och driva företag och organisationer och vet vad som krävs för att få en hel verksamhet att prestera bättre. Vi har en välgrundad metodik och en attraktiv pedagogik som fungerar.

Vi vet vilken enorm skillnad individuell prestationscoaching kan göra för individer och organisationers förmåga att nå sina mål och förbättra sina resultat. Att ha någon som inspirerar, utmanar, motiverar och hjälper till att ta fram det allra bästa är avgörande för att nå framgång.

Effekt och resultat

Prestationscoachingen fokuserar främst effekt i verksamheten med personliga utvecklingseffekter som följd. Det skiljer oss från flertalet andra coacher på marknaden som många gånger stannar vid personlig utveckling utan tydlig verksamhets- eller prestationseffekt. För oss är det därför självklart att döpa vår coaching till just prestationscoaching.
YesP har lång erfarenhet av att coacha människor från olika kulturer, länder och branscher.

Olika erbjudanden för olika roller

För oss på YesP handlar coaching om nytänkande, handlingskraft och att lära sig utnyttja hela sin potential för att framgångsrikt kunna ta sig an de utmaningar man står inför. Man lär känna sig själv på ett djupare plan, förstår sina drivkrafter och vad man behöver för att kunna prestera. Utmaningarna kan handla om strategiförverkligande, kulturförändring, samspel och hur hantera hinder på vägen till bättre prestation.

Coachingen sker alltid vid flera tillfällen, i olika omfattning och längd beroende på verksamhetsbehov och personliga önskemål. Vi startar med de förväntningar som finns från styrelse eller chef. Coachdialogen hålls igång med telefon och mail parallellt med de personliga mötena. En del av coachingen ägnas åt analys och slutsatser av personprofilanalys enligt tex HATS eller DISC. Vi tillhandahåller också kunskapsmaterial, vetenskapliga artiklar samt metoder och verktyg att använda i vardagen. Coachingen är alltid skräddarsydd och givetvis konfidentiell.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation att utvecklas.

Vi erbjuder bland annat:

  • Exekutiv coaching
  • Chefscoaching
  • Medarbetarcoaching

Dessutom arbetar vi med coaching för arbetsgrupper och projektgrupper.