Förbättra ert resultat med företagscoaching

Skräddarsydda lösningar för alla roller

Lär känna dig själv och utnyttja din fulla potential.

Vi vet vilken enorm skillnad individuell prestationscoaching kan göra för individer och organisationers förmåga att nå sina mål och förbättra sina resultat. Att ha någon som inspirerar, utmanar, motiverar och hjälper till att ta fram det allra bästa är avgörande för att nå framgång.

YesP har över 20 års erfarenhet av prestations- och företagscoaching tillsammans med företagsledare, mellanchefer och medarbetare från olika kulturer, länder och branscher.

 

Individuell coaching kan lyfta ett helt företag

En prestationscoach från YesP jobbar alltid nära verksamhetens behov med fullt fokus på individen och de resultat som ska levereras. Vi har stor erfarenhet av att själva leda och driva företag och organisationer. Vi vet helt enkelt vad som krävs för att få en hel verksamhet att prestera bättre, och har en välgrundad metodik och en pedagogik som fungerar.

Prestationscoachingen fokuserar främst på effekt i verksamheten, och får personliga utvecklingseffekter som följd. Det skiljer oss från annan coaching som ofta stannar vid personlig utveckling utan tydlig verksamhets- eller prestationseffekt. För oss är det därför självklart att döpa vår coaching till just prestationscoaching.

 

Kort om hur vår coaching för företag går till

  • Coachingen sker alltid vid flera tillfällen. Omfattningen beror på dina behov och önskemål.
  • Vi håller igång dialogen digitalt parallellt med de personliga mötena.
  • Vår coaching är alltid skräddarsydd och givetvis konfidentiell.

 

Det här kan du uppnå med hjälp av coaching

  • Nytänkande, handlingskraft och att lära dig utnyttja hela din potential för att framgångsrikt kunna ta dig an de utmaningar du står inför.
  • Lära känna dig själv på ett djupare plan, förstå dina drivkrafter och vad du behöver för att kunna prestera.
  • Bli bättre på att förverkliga strategier, förändra kulturer, samspela, och hantera hinder på vägen till bättre prestation.

 

Ta första steget mot otroliga prestationer!

Vi har erbjudit coaching till VD, styrelsmedlemmar, ledare och medarbetare i alla sorters företag – och uppnått storartade resultat. Berätta mer om dig själv och dina utmaningar så ser vi vad vi kan åstadkomma tillsammans.