Föreläsningar

Att leda kulturutveckling

En föreläsning i att förstå och leda kulturförändring är ett effektivt sätt att få upp viktiga frågor om kultur och dess påverkan på prestation och resultat på agendan. Föreläsningen bidrar att göra det ”flummiga” ämnet organisationskultur konkret och begripligt för alla. Efter föreläsningen inser ledare och medarbetare vilken påverkan kulturen har på dem och de resultat de tillsammans presterar. De inser också att det är fullt möjligt att ändra delar i kulturen som inte gynnar verksamheten.

Tillitsbaserat ledarskap

Genom en föreläsning om Tillitsbaserat ledarskap får ni möjlighet att bekanta er med vad som utgör grunderna i ett ledarskap som svarar upp mot dagens och morgondagens behov av ledarskap i våra organisationer. Föreläsningen handlar om att få ledarskap att blomstra i hela organisationen. Att få människor att vilja ta ansvar och bidra till bättre och klokare beslut. Ett ledarskap som klarar att anpassa sig till snabb förändring och hög komplexitet. Ett ledarskap baserat på tillitsfulla relationer, internt och externt.

 

Omfattning:

En föreläsning om Tillitsbaserat ledarskap kan ges i 1-2 timmar.