Kulturanalys & kulturstrategi

Kulturen ska vara en av de starkaste tillgångarna för en organisation. Men hur vet man att den motsvarar alla interna och externa förväntningar? Eller att vision och värderingar inte stannat vid att vara ord utan fungerar som dagliga drivkrafter?

Vår tjänst Kulturanalys mäter och utvärderar kulturens påverkan på prestationsnivån, för att identifiera potential och ge förslag på effektivt förändringsarbete. Kulturanalysen blir input till kulturstrategin. Därför är Kulturanalys en bra startpunkt för bättre strategiska beslut och effektivare insatser i framtiden. Kulturstrategin är en viktig del i organisationens övergripande strategi och är lika unik som dess organisation.

Vår metod

Eftersom alla organisationer är unika anpassar vi vårt arbetssätt för varje uppdrag. Dock arbetar vi alltid efter några grundläggande principer:

Resultatorienterat

Allt vi gör ska skapa resultat. Därför börjar vi med att tillsammans definiera målen för samarbetet.

Systemiskt förhållningssätt

Även om vi jobbar systematiskt och metodiskt för att nå de uppsatta målen behöver vi hela tiden koppla ihop detta med omvärldens påverkan på oss.

Värdeadderande

Det vi gör tillsammans ska skapa värde för hela organisationen. Nu och imorgon.

Partnerskap

Ingen organisation kommer framåt utan att alla är med. Därför tror vi på att arbeta i partnerskap med ömsesidigt ansvar.

Upplägg

Vår tjänst Kulturanalys & kulturstrategi genomförs i två faser. I den första genomlyser vi den grundläggande kulturen i organisationen baserat på exempelvis medarbetarintervjuer, webbenkäter, kundundersökningar och befintligt faktamaterial.

Nästa steg är att analysera materialet genom workshops tillsammans med nyckelpersoner, för att skapa en gemensam bild av nuläget. Den ligger sedan till grund för kulturstrategin som tar fasta på organisationens mål och behov inför ett framtida förändringsarbete.

Dessutom ger Kulturanalys & kulturstrategi en klar bild av vilka styrkor och svagheter som påverkar gruppens organisationens prestation, och identifierar incitament för en bättre måluppfyllelse framöver.

The Denison Model

Ett av våra centrala verktyg när vi arbetar med företagskulturer är The Denison Model. Klicka på länken nedan för att lära dig mer om hur modellen fungerar.

The Denison Model

Två tecknade managementkonsulter från YesP och ett förstoringsglas som illustrerar kulturanalys.

Referenser

Vår tjänst Kulturanalys & kulturstrategi riktar sig till företag, organisationer och förvaltningar med olika typer av inriktning och storlek. Kontakta oss för en aktuell lista över referenser och insikter från uppdragsgivare med liknande problemställning.

Kom igång

Vill du veta mer om hur Kulturanalys & kulturstrategi kan ge dig ett överblick över nuläge och ett gediget underlag för förändringar i framtiden? Kontakta oss, så berättar vi mer över mejl eller genom ett personligt möte.