Ledarskapsutveckling – utvecklat ledarskap ger resultat

Stärk förmågan att leda och inspirera

Ledarskap handlar om relationer, kommunikation och att kunna omsätta strategier och mål i konkret handling.

För en ledare i dag räcker det inte att ha djup kunskap om verksamheten. Ledare behöver också få tillgång till metoder och nycklar som skapar förutsättningar att lyckas med uppdraget. Ledarskapsutveckling ger dig de rätta verktygen.
YesP har lång erfarenhet av att utveckla ledarskap med mycket goda resultat. Vi coachar och utbildar inom strategiskt och operativt ledarskap, för både nya och erfarna chefer.

 

Att ha en strategi, ett mål eller några värdeord är enkelt. Att omsätta dem i praktiken är något helt annat. Målet för YesP:s ledarskapsutveckling är att den som ska leda och utveckla en organisation eller ett projekt ska kunna skapa förtroende, tillit och varma relationer för att nå mål och resultat.

Att leda organisationer är att regelbundet möta utmaningar – när de förändras behöver verktygslådan också göra det. Tillsammans kan vi utveckla ditt ledarskap så att du blir redo för dagens och morgondagens utmaningar. Ta chansen att växa som ledare och låt din verksamhet göra detsamma!

 

Olika aspekter på ledarskap

  • Leverera resultat – Att nå eller överträffa mål på kort och lång sikt och ur flera perspektiv: kundernas, medarbetarnas, ägarnas.
  • Utveckla verksamheten – Kontinuerlig förbättring av processer, arbetssätt och verktyg bidrar till hela verksamhetens utveckling och ökar konkurrenskraft samt attraktivitet.
  • Få människor att växa – Rätt person på rätt plats! Kompetens och lärande leder till ansvarstagande, engagemang, mod och samspel.

 

Fyra framgångsfaktorer i ledarskapsutveckling

  • People – Kommunicera och förstå andra. Bygg tillit och varma relationer.
  • Culture – Analysera och förstå kulturen och dess påverkan, samt hur man tar ansvar för kulturens utveckling.
  • Performance – Skapa förutsättningar för glädjefylld och hållbar prestation, för att nå målen tillsammans.
  • Change – Lär dig att navigera genom en tid av ständigt pågående förändring.

 

Ta första steget mot ett förbättrat ledarskap!

Vi har arbetat framgångsrikt med ledare på alla nivåer i otaliga organisationer. Berätta mer om dig själv och dina utmaningar så ser vi vad vi kan åstadkomma tillsammans.