Ledningsgrupp- och ledarskapsutveckling

Hur vet man att ledningsarbetet och ledarna fungerar optimalt? Jobbar ledningsgrupp och ledare för att få organisationen att bli en effektiv och lustfylld arbetsplats?

Våra tjänster inom Ledarskap – ledningsgruppsutveckling och ledarträning– syftar till att stärka såväl grupper som individer i ledande positioner.

Ledningsgruppsutveckling syftar till att öka ledningsgruppens effekt på organisation, prestation och resultat. Genom analys och coaching skapar vi verktyg för att identifiera den mest effektiva vägen till ökad handlingskraft, för att få strategier och policys att bli verklighet i vardagen.

Ledarträning syftar till att stärka och öka ledarnas förmåga att skapa förtroende och tillit, såväl internt som externt. Fokus ligger också på att skapa balans mellan mjuka och hårda frågor, att driva och leda kulturförflyttning och förnyelse samt att leda agilt för bättre mätbara resultat. Till skillnad från många andra ledarträningar på marknaden skräddarsyr vi ledarutvecklingen utifrån organisationens förväntningar, utmaningar och behov.

Vår metod

Eftersom alla organisationer är unika anpassar vi vårt arbetssätt för varje uppdrag. Dock arbetar vi alltid efter några grundläggande principer:

Resultatorienterat

Allt vi gör ska skapa resultat. Därför börjar vi med att tillsammans definiera målen för samarbetet.

Systemiskt förhållningssätt

Även om vi jobbar systematiskt och metodiskt för att nå de uppsatta målen behöver vi hela tiden koppla ihop detta med omvärldens påverkan på oss.

Värdeadderande

Det vi gör tillsammans ska skapa värde för hela organisationen. Nu och imorgon.

Partnerskap

Ingen organisation kommer framåt utan att alla är med. Därför tror vi på att arbeta i partnerskap med ömsesidigt ansvar.

Upplägg

Våra tjänster Ledningsgruppsutveckling och Ledarträning genomförs i nära samarbete med ledningsgrupp, styrelse eller liknande. Vår erfarenhet visar att de insatser som ger mest effekt sker när våra kunder samlar ledare tillsammans för att arbeta med företagets riktning och utmaningar.

Vår tjänst Ledningsgruppsutveckling genomförs i form av gemensamma workshops, individuell coaching och agil träning baserad på konkreta utmaningar i vardagen. Längs vägen utvärderar vi de insatser som görs för att se vilken påverkan de haft på den dagliga verksamheten. Efter avslutat program mäts effekten för att se hur insatsen svarar upp till de initialt satta målen.

Ledarutveckling fokuserar på att ge individer i ledande ställning metoder för personlig utveckling och nycklarna till ett effektivare ledarskap. Eftersom alla individer och förutsättningar är olika kan upplägget se olika ut från gång till gång. Syftet är dock alltid detsamma – att stärka ledarrollen och att öka den interna dialogen och samspelet för effektivitet, lärande och synergier i hela organisationen.

Två illustrerade managementkonsulter från YesP, en uppgående pil likt en vägvisare i ledarskap med tecknade skyskrapor längst bort.

Referenser

På YesP jobbar vi alltid nära företagets behov med full fokus på teamet, individen och de resultat som ska levereras. Vi har lång och omfattande internationell erfarenhet från arbete med ledningsgrupper i näringslivet och offentlig förvaltning, i sål små som stora organisationer. Vill du veta mer om hur vi adderar värde till ledningsgrupper och ledare? Hör av dig, så berättar vi mer om tidigare erfarenheter.

Kom igång

Vill du veta mer om våra tjänster Ledningsgruppsutveckling och Ledarutveckling? Kontakta oss så berättar vi mer över mejl eller genom ett personligt möte.