fbpx

LEDNINGSGRUPP- OCH LEDARSKAPSUTVECKLING

Utveckla förmågan att leda och inspirera

Premiär!

Vi har arbetat med organisations- och ledarutveckling i 20 år, och har genom åren - med jämna mellanrum - fått frågan om vi inte kan göra en "öppen" utbildning för ledare.

- NU HÄNDER DET! (Tryck på länkarna nedan för att komma direkt till utbildningarna)

 

Upplever du i ledningsgruppen eller som ledare att hur mycket du än jobbar så får du inte riktigt till det? Kanske når ni inte målen, kanske skaver några relationer, kanske hittar ni inte samsyn i ledningsgruppen…?

För att arbetet i ledningsgruppen och som ledare skall funka behöver vi ha samsyn om vad vi skall uppnå, relationer som fungerar, en hög tillit till varandras förmåga och en vilja att göra jobbet.

Ledningsgruppsutvecklingens mål

 • Skicklighet i att möta kundernas behov och bygga framtidens organisation med fokus på prestation, resultat och företagskultur.
 • Det skall finnas ett högt ansvarstagande för hela bolaget, vilja till samarbete och förståelse för allas olika roller.
 • Ett bra team med prestationsglädje, varma relationer och förmågan att göra varandra bättre.

Ledarutvecklingens mål

 • Skicklighet i förmågan att omsätta strategiskt arbete i vardagen.
 • Att driva och leda kulturförflyttning och förnyelse för bättre prestation.
 • Öka ledarens förmåga till att skapa förtroende, tillit och varma relationer.

Hur vi uppnår målen

Ledningsgruppsutveckling startar oftast med personliga intervjuer om hur var och en ser på nuläge och behov framåt. Sedan fortlöper utvecklingen i gemensamma workshops och individuell coaching. Vi utvärderar och följer löpande upp gruppens och verksamhetens utveckling och behov framåt.

 

Ledarutveckling genomförs antingen enskilt eller i grupp, ledarforum, där vi fokuserar på relevanta verksamhetsfrågor, förändringsarbete samt på ett ledarskap som ger varma relationer och bättre prestation. Vår erfarenhet är att individuell coaching som del i ledarträningen är ett kraftfullt verktyg.

 

Klicka här för att läsa mer om vår övergripande metod

AKTUELLA UTBILDNINGAR INOM LEDARSKAP 2022

Operativt Ledarskap

Addera kompetens som gör skillnad i vardagen.

En modern ledare bör inte bara ha djup kunskap om verksamheten. När man tar klivet in i en ny roll behöver man också få tillgång till metoder och verktyg som skapar förutsättningar att lyckas med sitt ledaruppdrag.

 

I utbildningen Operativt Ledarskap ligger fokus på att lägga grunden för ett framgångsrikt ledarskap nu och på sikt. Innehållet är riktat till dig som antingen är ny i ledande ställning eller har några års erfarenhet som chef. Tillsammans går vi igenom operativt ledarskap ur flera olika perspektiv - att leda sig själv, att leda andra och att leda en verksamhet i förändring. Hela vägen med en väl avvägd blandning av teori och praktik för att de nya färdigheterna ska kunna omsättas i handling direkt

 

Vill du växa som ledare och låta verksamheten göra detsamma? Operativt Ledarskap genomförs under 5 fullspäckade heldagar med eget praktiserande där emellan. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig snarast för att säkra din plats.

Leda mig själv

Leda mig själv

Att förstå mig själv för att förstå andra

 • Personprofil – Harrisson Assessment
 • Interpersonell Neurobiologi (IPNB)
 • Vad motiverar dig och hur motiverar du andra?
 • Att vara ledare idag och imorgon
 • Ledarskapets utmaning – att leda och följa
 • Mitt Ledarskap!
 • Hur jag framgångsrikt planerar mitt arbete och fördelar min tid
Leda mig själv

Leda andra

Leda andra

Ledarskap ur flera perspektiv

 • Modernt, flexibelt, distans och hybridledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Kommunikation
 • Feedback som verktyg för utveckling
 • Utmanande samtal
 • Gruppens utveckling och dynamik
 • Utveckla samarbete och förutsättningar för samarbete
 • Motivation
Leda andra

Leda verksamhet och förändring

Leda verksamhet och förändring

Ledning och styrning

 • Målstyrning – skapa gemensam riktning och framgång
 • Hur leder du i komplexitet utan att göra det komplicerat Ledarskap för förändring
 • Förändringens dynamik, psykologi och beteenden
 • Leda i osäkerhet
 • Kommunikation som förändringsverktyg
 • Lyckas med förändring
Leda verksamhet och förändring

Leda mig själv

Leda mig själv

Att förstå mig själv för att förstå andra

 • Personprofil – Harrisson Assessment
 • Interpersonell Neurobiologi (IPNB)
 • Vad motiverar dig och hur motiverar du andra?
 • Att vara ledare idag och imorgon
 • Ledarskapets utmaning – att leda och följa
 • Mitt Ledarskap!
 • Hur jag framgångsrikt planerar mitt arbete och fördelar min tid

Leda andra

Leda andra

Ledarskap ur flera perspektiv

 • Modernt, flexibelt, distans och hybridledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Kommunikation
 • Feedback som verktyg för utveckling
 • Utmanande samtal
 • Gruppens utveckling och dynamik
 • Utveckla samarbete och förutsättningar för samarbete
 • Motivation

Leda verksamhet och förändring

Leda verksamhet och förändring

Ledning och styrning

 • Målstyrning – skapa gemensam riktning och framgång
 • Hur leder du i komplexitet utan att göra det komplicerat Ledarskap för förändring
 • Förändringens dynamik, psykologi och beteenden
 • Leda i osäkerhet
 • Kommunikation som förändringsverktyg
 • Lyckas med förändring

Upplägg

 • Omfattning: 5 heldagar (2+1+1+1) + eget arbete
 • Datum: 12-13/4, 25/5, 29/6, 1/9
 • Ansökan: people@yesp.se
 • Pris: 25.000 + moms per deltagare (+ kost och logi) inklusive personprofil
 • 8-12 deltagare per omgång
 • Ladda ner PDF: Operativt ledarskap

Anmäl dig till utbildningen idag!

Strategiskt Ledarskap

Det skall vara ”gött” att leda.

Att leda organisationer är att regelbundet möta utmaningar – när de förändras behöver verktygslådan också göra det.

I programmet Strategiskt Ledarskap ligger fokus på att skapa utveckling och prestation för såväl dig som ledare som för organisationen i stort. Innehållet är riktat till dig med lång erfarenhet av chefsrollen.

Med utgångspunkt i de fyra framgångsfaktorerna People, Culture, Performance och Change utvecklar du ditt ledarskap med fokus på framtiden, bygger en organisationskultur som får saker att hända och tydligt visar vägen för verksamheten i en komplex omvärld.

Är du redo att ta nästa steg som ledare? Strategiskt Ledarskap pågår under 9 månader med 2 dagars sessioner var sjätte vecka. Antalet platser till vår chefsutbildning är begränsat, så anmäl dig snarast för att säkra din plats, så anmäl dig snarast för att säkra din plats.

Leda mig själv

Leda mig själv

 • Att vara chef och ledare idag.
 • Vad är skillnaden mellan traditionellt, hybrid- och distansledarskap
 • Hur agerar du som ledare i ständig förändring? – VUCA – volatility, uncertainty, complexity, ambiguity
 • Ledarskapets utmaning - balansera tydlighet och inspiration
 • Vad motiverar dig och hur motiverar du andra?
Leda mig själv

Leda andra

Leda andra

 • Ledarens roll som coach/mentor
 • Feedback som verktyg för utveckling
 • Systemiskt ledarskap – Coachande ledarskap
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Hur leder du I komplexitet utan att göra det komplicerat
 • Tillit och Sårbarhet
 • Målstyrning – skapa gemensam riktning och framgång
 • Distansledarskap och Hybridledarskap
 • Utveckla ditt team
 • Utveckla samarbete och förutsättningar för samarbete
 • Ägarskap och Tilli
Leda andra

Leda förändring

Leda förändring

 • Ledarskap för förändring
 • Ledarskap för innovation
 • Leda I osäkerhet
 • Kommunikation som förändringsverktyg
 • Lyckas med förändring
Leda förändring

Företagskultur och Prestation

Företagskultur och Prestation

Input vs Output ledarskap

 • Företagskultur för goda prestationer
 • Företagskultur som strategisk framgångsfaktor
 • Skapa beteendeförändring för framgång
Företagskultur och Prestation

Leda mig själv

Leda mig själv

 • Att vara chef och ledare idag.
 • Vad är skillnaden mellan traditionellt, hybrid- och distansledarskap
 • Hur agerar du som ledare i ständig förändring? – VUCA – volatility, uncertainty, complexity, ambiguity
 • Ledarskapets utmaning - balansera tydlighet och inspiration
 • Vad motiverar dig och hur motiverar du andra?

Leda andra

Leda andra

 • Ledarens roll som coach/mentor
 • Feedback som verktyg för utveckling
 • Systemiskt ledarskap – Coachande ledarskap
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Hur leder du I komplexitet utan att göra det komplicerat
 • Tillit och Sårbarhet
 • Målstyrning – skapa gemensam riktning och framgång
 • Distansledarskap och Hybridledarskap
 • Utveckla ditt team
 • Utveckla samarbete och förutsättningar för samarbete
 • Ägarskap och Tilli

Leda förändring

Leda förändring

 • Ledarskap för förändring
 • Ledarskap för innovation
 • Leda I osäkerhet
 • Kommunikation som förändringsverktyg
 • Lyckas med förändring

Företagskultur och Prestation

Företagskultur och Prestation

Input vs Output ledarskap

 • Företagskultur för goda prestationer
 • Företagskultur som strategisk framgångsfaktor
 • Skapa beteendeförändring för framgång

Upplägg

 • 7x2 dagar under 9 mån
 • Datum 5-6/4, 10-11/5, 14-15/6, 30-31/8, 4-5/10, 16-16/11, 13-14/12
 • 80.000:- per deltagare (+kost och logi)
 • 10-12 deltagare per omgång

  Ladda ner PDF: Strategiskt ledarskap

Anmäl dig till utbildningen idag!

Vill du kontakta oss?

 Vill du veta mer om hur vi adderar värde till ledningsgrupper och ledare?

        Tjänster

 • Organisationsutveckling

 • Företagskultur - Analys & Strategi

 • Ledningsgrupp- & ledarskapsutveckling

 • Coaching

 • Rekrytering

 • Utbildningar

 • Föreläsningar

        Om YesP

 • Om oss

 • Våra kärnvärden

 • Vår historik och idé

 • Verktyg

 • Vi på YesP

        Kontakta oss

 • people@yesp.se

 • 031-760 06 00

 • Kungstorget 11,
  411 10 Göteborg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips på verktyg och videoklipp för just din organisation.

sv_SESvenska
Scrolla till toppen