Organisationsutveckling

Den enda tryggheten finns i ständig utveckling. Men hur får man alla medarbetare att enas om vägen framåt, och hur skapar man en bred förankring för förnyelse?

Vår tjänst Organisationsutveckling bygger på metoder som skapar en produktiv kultur som genomsyrar hela organisationen. Fokus ligger på att skapa resultat genom samarbete, utveckling och lusten att prestera och nå gemensamma mål. Tillsammans ökar vi handlingskraften för att realisera strategiska beslut och åstadkomma hållbar förändring.

Vår metod

Eftersom alla organisationer är unika anpassar vi vårt arbetssätt för varje uppdrag. Dock arbetar vi alltid efter några grundläggande principer:

Resultatorienterat

Allt vi gör ska skapa resultat. Därför börjar vi med att tillsammans definiera målen för samarbetet.

Systemiskt förhållningssätt

Även om vi jobbar systematiskt och metodiskt för att nå de uppsatta målen behöver vi hela tiden koppla ihop detta med omvärldens påverkan på oss.

Värdeadderande

Det vi gör tillsammans ska skapa värde för hela organisationen. Nu och imorgon.

Partnerskap

Ingen organisation kommer framåt utan att alla är med. Därför tror vi på att arbeta i partnerskap med ömsesidigt ansvar.

Upplägg

Omfattningen för vår tjänst Organisationsutveckling beror på behov, storlek och förutsättningar. Oftast innefattar den gemensamma workshops, gruppmöten och individuella uppgifter och moment.

individuell nivå fokuserar vi på att öka färdigheter, motivation och förmåga kopplat till resultatdrivna aktiviteter för individen, teamet och kunden.

På interpersonell nivå ser vi över arbetsuppgifter och tvärfunktionella processer, där de mest frekventa rotorsakerna till sämre prestationer oftast återfinns.

organisationsnivå arbetar vi med ledning och styrning, strategier och kultur. Och på omvärldsnivå behandlas externa faktorer som samhällsekonomiska trender, lagstiftning, miljökrav, opinioner och preferenser.

Två illustrerade YesP managementkonsulter tänker och bearbetar en organisationsutvecklingsprocess.

Referenser

Vår tjänst Organisationsutveckling riktar sig till verksamheter av många olika slag – från små och medelstora företag till större koncerner eller kommunal och statlig förvaltning. Kontakta oss för en aktuell lista över referenser och erfarenheter.

Kom igång

Vill du veta mer om hur vi kan utveckla din organisation för bättre prestationer och resultat? Kontakta oss, så berättar vi mer över mejl eller genom ett personligt möte.