Rekrytering

 

Att anställa rätt är den viktigaste uppgiften för alla organisationer. Det påverkar alla viktiga aspekter av organisationens framgång inklusive ledningseffektivitet, lönsamhet, kundlojalitet och produktivitet.

För att minska risken att bygga in hinder redan från början av en anställning är det helt avgörande att vi får in rätt person på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Vi ger dig verktyg att skapa helt andra förutsättningar för effektiva rekryteringsprocesser. Att både spara upp till 80 % av administrationen och att öka möjligheterna att få in personer som har de bästa möjligheterna att lyckas och bli högpresterande i den givna rollen.

Harrison Talent Management System

Harrison Assessments grundades för mer än 20 år sedan med det uttalade målet att skapa ett verktyg som fokuserar på skillnaden mellan hög- och lågpresterande individer i definierade befattningar. Det skiljer sig från generella personlighetstester eftersom det är strikt inriktat på arbetsrelaterade faktorer. Själva grunden för att anställa, behålla och utveckla medarbetare är att på ett effektivt sätt bedöma både lämplighet och behörighet för jobbet.

Fördelar med Harrison Assessments:

  • Bedömer behörighetoch lämplighet för en given roll
  • Reducerar tid och resurser för varje rekrytering
  • Minskar risken att sortera bort potentiella högpresterare

Harrison Assessments ger dig:

  • Oöverträffad precision
  • Fler än 6500 unika befattningsprofiler
  • Screenar för skönmålning
  • 20-30 minuters assessment motsvarar mer än en hel dags test med traditionella metoder

 

YesP har mycket bra erfarenhet av Harrison Assessements systemet. Förutom att det är ett unikt rekryteringsvektyg kan du även använda det till att utveckla, leda och behålla personen som rekryteras. Dvs verktyget täcker hela processen från rekrytering, personalutveckling, personalengagemang och successionsplanering.

 

Kontakta oss

Vill du veta mer? Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation att utvecklas.

 

Vill du veta mer om verktyget Harrison Assessement Talent Solution? Läs mer http://www.harrisonassessments.se