Att skapa effektiva team

Teamutveckling som lyfter kreativiteten och prestationen

Sammansvetsade grupper där alla medlemmar vågar och tillåts visa det bästa av sig själva

Effektiva team är något större och något mer än bara de personer som ingår i dem. Medlemmarna kan vara fantastiska på det de gör, men det är inte säkert att det räcker för att de ska fungera bra tillsammans. Nyckelordet här är medledarskap – att alla ska våga ta initiativ, komma med idéer och lösa problem. Och resultaten brukar vara tydliga:

  • Mer motivation
  • Mer lönsamhet
  • Mer arbetsglädje
  • Bättre prestation

Vi hjälper dig att utveckla ditt team så att alla medlemmar kommer till sin rätt och kan prestera fullt ut – och göra det tillsammans.

 

Styrkebaserad teamutveckling

För att prestera på topp behöver teamets medlemmar hitta sina egna motiv och drivkrafter – då får de också syn på varandras. Att alla är medvetna om sina styrkor och roller betyder dock inte att de ska placeras i fack och fastna där. Tvärtom är det ofta just det som gör att man vågar tänka nytt och kreativt; det ger en plats att utvecklas från.

Så här skapar YesP effektiva team

Vår teamutveckling är baserad på vetenskap och praktisk erfarenhet från de många företag och organisationer vi har arbetat med genom åren. Ett team som arbetar på rätt sätt presterar bättre med konkreta och mätbara resultat som följd. Några av de saker som utmärker effektiva team, och som utbildningen tar upp är:

  • Enighet om lagets uppdrag med mål som triggar teamet och som de levererar på.
  • Att visa tillit, gilla och stötta varandra på sätt som märks.
  • Värderingar, spelregler och en gemensam strategi som styr hur teamet jobbar mot målet.
  • En uppskattande, aktiv och öppen kommunikation inom laget och utåt.
  • Vikten av att skratta, ha kul och fira framgångar.

 

Vi har arbetat med teamutveckling i väldigt skilda sammanhang – alltid med konkreta och mätbara framgångar. Berätta mer om dig själv och dina utmaningar så ser vi vad vi kan åstadkomma tillsammans.