Föreläsningar om ledarskap

Forskningsbaserade verktyg och tänkvärda insikter

Föreläsningar som ger välmående medarbetare och en framgångsrik företagskultur

Anlita en av YesP:s inspirerande föreläsare i ledarskap. Vänd trenden och byt ut lunk mot arbetsglädje, och låt oss visa vägen till hur du får människor att längta till jobbet. Våra föreläsningar berör hur ni får ledarskap och organisationskultur att blomstra i hela organisationen – med högre resultat och affärsnytta som följd. Ta första steget och kontakta oss idag!

 

Vill ni få en hävstång för framgång och stärka organisationen inifrån och ut? Vi har kokat ner 20 år av strategiska förändringsprocesser och kultur till ett par timmars föreläsning om ledarskap. Boka någon av följande föreläsningar som ger perspektiv och värdefulla insikter:

Att leda kultur- och prestationsutveckling

I föreläsningen Att leda kultur- och prestationsutveckling lär ni er att förstå och leda kulturutveckling, som är en avgörande framgångsfaktor på företaget. Vi tar upp viktiga frågor om kultur och dess påverkan på organisationens prestation och resultat. Föreläsningen bidrar till att göra ämnet organisationskultur konkret och begripligt för alla. Efter föreläsningen kommer ni som ledare och medarbetare förstå vilken påverkan kulturen har på er och det resultat ni åstadkommer tillsammans. Ni kommer även att inse att det är fullt möjligt att ändra delar av kulturen som inte gynnar er verksamhet.

Tillitsbaserat ledarskap

I föreläsningen om Tillitsbaserat ledarskap får ni bekanta er med grunderna i ett ledarskap som svarar upp mot dagens och morgondagens behov i våra organisationer. Föreläsningen berör hur ni får ledarskapet att blomstra i hela organisationen, samt hur ni får människor att vilja ta ansvar och bidra till bättre och klokare beslut. På ett pedagogiskt och lättsamt sätt berättar vi även hur ni uppnår ett ledarskap som klarar av att anpassa sig till snabba förändringar och hög komplexitet. Så att ni bygger upp ett ledarskap baserat på tillitsfulla relationer – internt och externt.