Utbildning för dig som är ny som chef

Är du ny som chef på jobbet? Kanske är du erfaren ledare och har tappat gnistan? På YesP har vi det som krävs för att lära dig att skapa en kultur av samarbete och prestation i din verksamhet. Häng med på utbildning hos oss! Vi ger dig de strategier som krävs för att inspirera och motivera dina medarbetare till högre resultat och arbetslust.

Ledarutbildning – Nya och erfarna chefer

Vår utbildning är skräddarsydd för dig – oavsett om du är ny i din chefsroll eller har lång erfarenhet av yrket. Med vår hjälp får du en kompetensbas med ledarverktyg som du kan använda i vardagen eller i utmanande krissituationer. Vi kommer att träna upp din expertkompetens genom fysiska träffar och kontinuerligt stöd från våra inspiratörer.

 

Vi delar in er i coachteam

Utbildningen sträcker sig över fem dagar med två uppehåll emellanåt. Till att börja med kommer deltagarna att delas in i flera coachteam. I teamen kommer vi att träna, utbyta erfarenheter och ge varandra stöd.

En utbildning som förnyar chefsrollen

I vår utbildning får du bland annat:

  • Utveckling av ditt personliga ledarskap
  • Konkreta övningar och verktyg för ledarskap i vardagen
  • Kommunikationsfärdighet och förmåga att ge feedback
  • Coachande ledarskap och förändringsledning
  • Erfarenhetsutbyte och eget arbete mellan träffarna.

Våra utbildare och inspiratörer ger dig kunskap om ledarskap i olika kontexter. För att leda en organisation på rätt sätt behöver du kunna behovsanpassa ditt ledarskap för olika situationer. Vi kommer lära dig att bygga ett effektivt och välmående team genom stöd, feedback och tydlig kommunikation. Tillsammans med oss utvecklar du din förmåga att hantera psykisk ohälsa för att öka arbetslust och prestationsförmåga hos dig själv och dina kollegor. Dessutom lär du dig att hantera förändringar och utmanande samtal för att undvika onödiga hinder i vardagen.

Ny som chef? Vi är din konsult

På YesP ser vi arbetsglädje som en kritisk faktor för framgång. Vi strävar efter att öka konkurrenskraften hos våra kunder med hjälp av internationell forskning, välbeprövade processer och bred erfarenhet av förändringsarbete. Hör gärna av dig om du vill gå en utbildning för att stärka ditt ledarskap eller bygga din ledarprofil som ny chef.