Utbildning i strategiskt ledarskap

START 3-4 september 2024

Du som leder och utvecklar en organisation får hela tiden möta nya hinder och utmaningar. För att handskas med kriser och problem behöver du utveckla strategiska förmågor. Dessutom behöver du som ledare ständigt träna på att förnya dig själv och uppdatera verktygslådan. Därför finns den här utbildningen!

 

Bli en bättre ledare med strategiskt ledarskap

Häng med på en nyskapande utvecklingsresa med oss och andra nyfikna ledare från olika branscher. Under programmet kommer du att få möta ett flertal experter och inspiratörer med relevanta perspektiv från hela världen.

Det här innehållsrika programmet riktar sig till dig som är erfaren chef och har en ledarposition med strategiskt ansvar. Tillsammans med oss förfinar du ditt ledarskap med strategiskt fokus på framtiden och etablerar en solid grund för en blomstrande organisationskultur i en komplex omvärld.

Utbildningen Strategiskt Ledarskap pågår under 9 månader med 2 dagars sessioner var sjätte vecka. Antalet platser till utbildningen är begränsat, så anmäl dig omgående för att säkra din plats.

Vad kan man förvänta sig?

I programmet kommer vi att fördjupa oss i viktiga strategiska förmågor som du kommer kunna omsätta direkt i din verksamhet:

 • Förmågan att navigera i komplexiteten i interaktionen med ägare, styrelse, kunder som en del av det strategiska arbetet för att skapa värde för alla intressenter (kombination av diplomati och verkställighet).
 • Förmågan att leda människor och organisationer med en djupare förståelse av de mänskliga drivkrafterna som är baserade på den senaste forskningen inom neurovetenskap.
 • Förmågan att skapa tydlighet kring organisationens varför, hur, och vad och kunna prioritera det som är viktigast.
 • Förmågan att skapa, bibehålla och utveckla den nödvändiga psykologiska tryggheten för hållbar prestation och välmående i organisationen.
 • Förmågan att analysera hur organisationsstruktur, processer, system och kultur driver eller hindrar prestationen i organisationen, med djup förståelse av produkter/tjänster, marknaden, och branschen.
 • Förmågan att göra kulturen i organisationen till en framgångsfaktor med hjälp av strategiskt ledarskap.
 • Förmågan att bygga högpresterande ledningsarbete så att ledningsgruppen blir en trovärdig förebild för organisationens vision och strategi
 • Förmågan att vara grundad i sig själv för att bättre kunna hantera egna och andras utmaningar, bygga på personliga styrkor och etablera tillitsfulla och konstruktiva relationer.
 • Förmågan att ta in externa perspektiv samt att utmana cementerade föreställningar och arbetssätt.

 

Din deltagarprofil

Vi förväntar oss att du som deltagare är

 • ledare med flera års erfarenhet
 • ansvarig för en verksamhet
 • ansvarig för strategiskt arbete och strategiska beslut
 • resultatansvarig i en verksamhet
 • villig att din strategiska ledarskapsförmåga.

 

Din inställning som deltagare

Inför utbildningen hoppas vi att du

 • är nyfiken på att utforska nya perspektiv
 • är redo att utmanas och ifrågasätta ”sanningar”
 • har viljan att navigera i det okända
 • är motiverad att lära och bidra till andra
 • har kunskap och erfarenhet i taktiskt och operativt ledarskap i affärs- och organisationskontext
 • är övertygad om att det är människorna som gör skillnad
 • jobbar redan i en organisation som vill ha företagskulturen på den strategiska agendan.

Upplägg

 • Datum: 3-4 sept. 2024 | 15-16 okt. 2024 | 26-27 nov. 2024 | 14-15 jan. 2025 | 4-5 mars 2025 | 8-9 april 2025
 • Ansökan: people@yesp.se
 • Pris: 90 000 kr exkl. moms, kost och sovplats.

 

Har du frågor om anmälan?

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar angående anmälan eller vill veta mer om vad utbildningen Strategiskt Ledarskap innebär. Du är varmt välkommen att mejla oss eller ringa till kontaktansvarig Cecilia Alwin.

Anmäl dig till utbildningen idag!

Våra facilitatorer

Under utbildningen Strategiskt Ledarskap kommer du att träffa flera av våra erfarna konsulter. De har specialistkompetens inom området och finns där för att undervisa, vägleda och ge råd åt dig som ledare. Kom igång och lär känna våra utbildningsledare!

Cecilia Alwin

Med lång erfarenhet av strategiskt ledarskap och förändringsarbete i olika organisationer brinner Cecilia lika mycket för att skapa effekt i verksamheter, som att skapa nya insikter hos den enskilde individen. Hon är särskilt uppskattad för sin strategiska förmåga att lyssna, hitta mönster och skapa nya vägar framåt mot nya resultat och hållbar prestation.

Cecilia har varit verksam inom försäljning, marknad och kommunikation de senaste 20 åren. Hon har arbetat inom privata och börsnoterade bolag på olika positioner, både med och utan personalansvar. Hon har även suttit med i ledningsgrupper och andra beslutsfattande organ. 2016 blev hon en ”Fellow” till Global Leadership Foundation, ett globalt nätverk med erfarna och banbrytande kollegor inom organisationskultur och ledarskap. I botten är hon ekonom och har flera påbyggnadsutbildningar.

Juan Pablo Ortiz

Juan Pablo har ansvarat för många program för prestationsutveckling och förändringsprocesser i Sverige, Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Han är en uppskattad partner i att coacha organisationer, ledningsgrupper och individer för att uppnå meningsfulla och mätbara resultat.

Juan Pablo kombinerar djup kunskap och lång erfarenhet med stora färdigheter som facilitator, coach och process- och utbildningsledare i strategiskt ledarskap. Dessutom har han varit VD och haft andra ledarroller inom IT branschen. I många år har han arbetat internationellt med kommunikation och biståndsprojekt för FN:s utvecklingsprogram, även känt som UNDP. Hans utbildningsbakgrund är inom kommunikation och journalistik.

Katarina Borgvall

Katarina har jobbat med strategiskt ledarskap i 20 år och ansvarat för att driva stora utvecklings- och omställningsprojekt på en starkt föränderlig marknad. Hon har särskild erfarenhet av ”people and business” – att skapa organisationskulturer där gapet mellan ledning och medarbetare minskar, allt för att få loss kraften i hela organisationen som ger effekt på affärs- och verksamhetsresultatet.

Katarina har insikter och erfarenheter av olika kulturer och kring att man bör “reorganize the troops” för att lyckas tillsammans. I grunden har Katarina en bakgrund som officer som hon har utökat med flera ledarskapsutbildningar. Hon brinner för att utveckla andra ledare till hållbar framgång.

Din konsult för strategiskt ledarskap

YesP är ett medarbetarägt konsultföretag som är specialiserat på företagskultur och prestationsutveckling inom företag och organisationer. Vi har lång erfarenhet av strategiskt ledarskap och arbetar alltid i nära partnerskap med VD och ledningsgrupp. Vi tror starkt på att framgång uppstår i utvecklandet av en organisationskultur som är präglad av glädje, samarbete och handlingskraft.

På YesP ser vi företagskulturen som en nyckel till framgång och bättre prestation. Vi kombinerar internationell vetenskap, processkunskap och erfarenhet av förändringsarbete inom olika branscher för att skapa positiva resultat, ökad konkurrenskraft och arbetsglädje. Ansök till vår utbildning för att ta del av kunskapen som krävs för att utveckla ett välfungerande, strategiskt ledarskap.