Acumen Leadership Workstyles (360°)

Acumen leadership workstyles är ett 360° självvärderings- och feedbackprogram för chefer/ledare. Programmet fångar upp attityder och tankemönster som har en avgörande betydelse för din förmåga att agera och leda på ett effektivt sätt. Baserad på värderingsresultat, ger programmet mycket personligt beskrivande rapporter om hur dina attityder och tankemönster påverkar din förmåga att sätta mål, styra projekt, arbeta tillsammans med andra och utöva ledarskap.