Cultural Transformation Tools

CTT (Cultural Transformation Tools) är en uppsättning verktyg för mätning och synliggörande av värderingar, värdegrund och kultur i organisationer. Grundtanken i kulturanalysen är att gemensamma mål och kärnvärden ökar känslan av tillhörighet och mening, vilket gör att vi både mår och presterar bättre.

I kulturanalysen CTT tittar vi huvudsak på:

  • Samstämmighet mellan personliga värderingar och nuvarande värdering i organisationen
  • Samstämmighet mellan nuvarande och önskade värderingar i organisationen
  • Entropivärde. Ett värde som visar hur stor andel av nuvarande värderingar som är potentiellt begränsande. Med höga entropivärden har vi mycket energiläckage och rädslor i organisationen
  • Samstämmighet mellan olika delar och områden inom förvaltningen och vilka värderingar som är styrande. Här får vi hjälp att bedöma hur enad den nuvarande kulturen är.