Denison Organizational Culture Survey

Denison Organizational Culture Survey syftar till att bedöma en organisations kulturella styrkor och svagheter för att synliggöra aspekter som påverkar den övergripande prestationen. Genom att använda analysen kan organisationer jämföra sin organisationskultur mot en global databas och utveckla handlingsplaner för att förbättra sin nuvarande praxis.

Analysen ger organisationer möjlighet att:

  • Bedöma styrkor och svagheter som påverkar prestationen
  • Identifiera områden för förbättring
  • Justera kulturförändring och ledarskap
  • Skapa utvecklingsinitiativ