Harrison Talent Management System

Harrison Assessments grundades för mer än 20 år sedan med det uttalade målet att skapa ett verktyg som fokuserar på skillnaden mellan hög- och lågpresterande individer i definierade befattningar. Det skiljer sig från generella personlighetstester eftersom det är strikt inriktat på arbetsrelaterade faktorer. Själva grunden för att anställa, behålla och utveckla medarbetare är att på ett effektivt sätt bedöma både lämplighet och behörighet för jobbet.

Fördelar med Harrison Assessments:

  • Bedömer behörighet och lämplighet för en given roll
  • Reducerar tid och resurser för varje rekrytering
  • Minskar risken att sortera bort potentiella högpresterare

Harrison Assessments ger dig:

  • Oöverträffad precision
  • Fler än 6500 unika befattningsprofiler
  • Screenar för skönmålning
  • 20-30 minuters assessment motsvarar mer än en hel dags test med traditionella metoder

YesP har mycket bra erfarenhet av Harrison Assessements systemet. Förutom att det är ett unikt rekryteringsvektyg kan du även använda det till att utveckla, leda och behålla personen som rekryteras. Dvs verktyget täcker hela processen från rekrytering, personalutveckling, personalengagemang och successionsplanering.

Läs mer om verktyget Harrison Assessement Talent Solution