Prestationsindex

Prestationsanalys är ett analysverktyg som utvärderar och fokuserar på företagets prestationsnivå utifrån ledningens och medarbetarnas uppfattning av nuläget. Det är ett processverktyg som ger en gemensam bild av övergripande prestationsnivå, styrkor och svagheter samt ev. skillnader mellan länder, avdelningar, befattningar mm.

Resultatet ger er möjlighet att se vilka åtgärder och beslut som bäst gynnar er verksamhets prestationsnivå.