Vi på YesP

YesP är en mix av olika akademiska bakgrunder och erfarenheter varav flertalet haft chefsroller och drivit strategiska förändringsprocesser. Alla konsulter är också certifierade coacher samt utbildade i organisationsutveckling, interpersonell neurobiologi, personprofiler och kulturanalyser mm.

Konsulter

Team member
Hans-Peter Arnborg
Vd, senior managementkonsult, grundare & partner
Hans-Peter har som Vd och ägare drivit konsultföretag sedan 1990. I rollen som konsult och exekutiv rådgivare ansvarar Hans-Peter för omfattande uppdrag [...]
Team member
Lisa Arnborg
vVd, senior managementkonsult, grundare & partner
Lisa var med och startade YesP 2002. Hon har arbetat som managementkonsult med kultur och förändringsprocesser i mer än 25 år inom nationella och internationella organisationer [...]
Team member
Cecilia Alwin
Senior managementkonsult
Cecilia Alwin har varit verksam inom försäljning och marknad, främst inom media, de senaste 20 åren. Hon har tidigare arbetat inom privata, kommunala och börsnoterade bolag på olika positioner [...]
Team member
Karin Carlberg
Senior managementkonsult & partner
Karin har jobbat på YesP sedan 2002. Hon har en gedigen erfarenhet av företagsledning och organisationsutveckling utifrån sin tidigare yrkeskarriär [...]
Team member
Fredrik Grafström
Senior managementkonsult & partner
Fredrik Grafström driver omfattande förändrings- och utvecklingsprocesser för att förbättra kundernas prestation och resultat. Fredrik har varit en del av YesP sen vi startade 2002 [...]
Team member
Juan Pablo Ortiz
Senior managementkonsult & partner
Ända sedan Juan Pablo började på YesP har han varit ansvarig för genomföranden av prestationsförbättringar och förändringsprogram tillsammans med flera kunder i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika [...]
Team member
Fredrik Wahlberg
Senior managementkonsult & partner
Med erfarenheter som managementkonsult inom både den offentliga och den privata sfären erbjuder Fredrik en tvärvetenskaplig kombination av kompetenser [...]
Team member
Nisse Waldefeldt
Senior managementkonsult
Nisse Waldefeldt har varit verksam inom offentlig sektor de senaste 20 åren. Han har varit ansvarig för flera stora organisationsförändringar och utveckling av verksamhet och tjänster [...]
Team member
Jonas Wirén
Senior managementkonsult & partner
Jonas har jobbat som konsult i snart 20 år och de senaste fem åren på YesP. Dessförinnan drev han eget bolag i samma bransch. Han har bl.a. en universitetsexamen i kommunikationsvetenskap [...]

Pnetwork

Ekonomi

Team member
Michael Wickelgren
Vd och försäljningsansvarig – Pnetwork Vd- och chefsnätverk
Michael har arbetat inom ett flertal branscher på en rad olika befattningar. Han har bl a drivit butiker inom detaljhandeln, varit VD för ett klockföretag, producerat mässor och skapat nätverk för IHM Business school [...]
Team member
Monika Nilsagård
Ekonomiansvarig
Monika har arbetat på YesP sedan hösten 2016. Som ekonomiansvarig stöttar hon verksamheten med ekonomisk uppföljning. Hon har som egen redovisningskonsult arbetat hos bolag såsom Hasselblad, Sigma, Stampen mfl [...]