YesP-familjen

Vill du vara med och utveckla företagskulturen? YesP-familjen vill driva positiv förändring och skapa meningsfulla arbetsplatser. Vi tror på samarbetets kraft och erbjuder en unik plattform för att utveckla din kompetens, dela idéer och inspireras av andra.

 

Vi är YesP-familjen

YesP-familjen är en samling organisationer som drivs av en stark tro på människors kraft att skapa ett bättre samhälle. Vi ser prestation och hållbar utveckling som centrala kärnvärden, och strävar efter att bilda en mer meningsfull och framgångsrik framtid för alla.

Vi fokuserar på att stärka företagskulturen. Sanningen är att framgångsrika företag bygger på en stark värdegrund, engagerad personal och en sund arbetsmiljö. Genom våra tjänster hjälper vi företag att utveckla sin kultur, förbättra sin prestation och skapa en attraktiv, meningsfull arbetsplats.

Pnetwork

Pnetwork är vårt VD- och ledarnätverk där vi samlar chefer från olika branscher för att dela idéer, utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Vi vet att ledarskap är avgörande för att skapa en hållbar framtid, och Pnetwork är en plattform för att stärka och utveckla ledare.

Ansvaret

Ansvaret fokuserar på socialt ansvarstagande och långsiktigt engagemang i företagskulturen. Genom våra konsulttjänst hjälper vi företag att integrera socialt ansvar i sin verksamhet och utveckla ett samspel mellan affärsmål och samhällsbehov.

Vi gör skillnad tillsammans

Tillsammans skapar YesP-familjen en kraftfull plattform för att driva positiv förändring. Vi vet att genom att samarbeta kan vi skapa en mer hållbar framtid, där alla har möjlighet att nå sin fulla potential. Hör av dig om du vill ha hjälp med att förstärka din företagskultur.