Ansvaret

Vill du ta ditt sociala ansvar till nästa nivå? Ansvaret hjälper dig att integrera socialt ansvar i hela din verksamhet. Gör en nulägesanalys och hitta områden för förbättring, så att engagemanget i ditt företag kan ge maximal effekt.

 

Ansvaret – En viktig medlem i YesP-familjen

Ansvaret är en organisation som ingår i YesP-familjen. Vår konsulttjänst underlättar för företag att ta ett socialt ansvar. Ansvaret driver sin verksamhet genom samlad kompetens inom strategisk affärsutveckling och lång erfarenhet av att göra skillnad i samhällsfrågor.

Så kan Ansvaret hjälpa ditt företag:

  • Identifiera områden där era affärsmål kan samspela med samhällsbehov.
  • Få hjälp med att anpassa och tydliggöra ert sociala ansvar utifrån specifika förutsättningar och önskade resultat.
  • Integrera socialt ansvar i er övergripande affärsstrategin för en långsiktig och hållbar effekt.

Ansvaret säkerställer att socialt ansvar inte blir personbundet eller kortsiktigt. Vi skapar en robust struktur för organisering, kommunikation och effektmätning av engagemanget.

Så går processen till

Ett samarbete med Ansvaret ger ditt företag möjligheten att bidra till ett mer hållbart samhälle och en starkare verksamhet. Lås upp potentialen för bestående framgång med Ansvarets effektiva konsulttjänst.

Steg 1: Insikt och nuläge
Steg 2: Skärningspunkter och affärsvärde
Steg 3: Målbild och samverkande parter
Steg 4: Strategi och handlingsplan
Steg 5: Genomförande och effektmätning

Hör av dig till Ansvaret för att utveckla det sociala ansvaret i din verksamhet.