Pnetwork

Vill du fortsätta utvecklas som chef? Pnetwork finns till för dig som vill ta din ledarroll till nästa nivå. Få chansen att skapa kontakt med andra ledare, utveckla dina förmågor och öka din motivation.

 

Pnetwork – Ett nätverk för VD:ar och chefer

Nätverket är till för VD:ar och chefer i alla typer av organisationer, från privata företag till offentlig verksamhet i Göteborg och Västra Götaland. Konsulter från YesP bidrar med sin breda erfarenhet av att driva framgångsrik utveckling i både företag och organisationer.

Därför bildades Pnetwork

Som ledare kan det vara svårt att få tid för egen reflektion och det är lätt att fastna i samma hjulspår i den egna verksamheten. Vissa frågeställningar är inte heller möjliga att ta upp i den egna organisationen. Därför finns Pnetwork – nätverk för VD:ar och chefer i västra Sverige med syfte att utvecklas i yrkesrollen och öka energin och arbetsglädjen i vardagen.

Så går mötena till

Pnetwork samlas regelbundet i grupper om drygt 12 personer med ledare och chefer från olika branscher och verksamheter. Som medlem får du tillgång till ett forum där du kan samtala, reflektera och ta del av andras frågeställningar och erfarenheter.

Efter ett personligt möte matchas varje medlem till rätt grupp för att skapa dynamik, energi, nya perspektiv samt svara på behoven utifrån bransch, storlek på företag, utmaningar och erfarenheter.

En väl förberedd och förankrad agenda finns för varje träff, med inspel från forskning och expertis, som lyfter aktuella frågeställningar och utmaningar. Längs vägen bistår vi även med exekutiv coaching och samtalsledning. Men framförallt är det samspelet med de andra gruppmedlemmarna som ger det största värdet.

Vill du veta mer om Pnetwork?

Kontakta Michael Wickelgren, VD Pnetwork

Fördelar med Pnetwork

Styrkan med Pnetwork är, enligt VD:n själv, den samlade kunskapen och engagemanget. På mötena samlas ledare med stark energi och kreativitet, och tillsammans skapar de ett dynamiskt kontaktnät där alla aktivt bidrar till varandras framgångsrika utveckling.

Som medlem i Pnetwork får du

  • utvecklas i din professionella roll som ledare och få nya verktyg att arbeta med i den dagliga verksamheten.
  • utbyta erfarenheter med andra ledare och chefer för nya perspektiv och lärdomar inför verkliga och vardagliga prestationsutmaningar.
  • delta i en väl sammansatt grupp, en förankrad agenda med relevanta och intressanta frågeställningar, exekutiv coaching och samtalsledning.