Väx genom att utveckla företagskulturen

Kulturanalys och genomförande av kulturutveckling

Nå konkreta resultat genom att investera i företagskulturen.

Det är inte många som slår oss på fingrarna när det gäller att analysera och förändra företagskultur. I mer än tjugo år har vi tillsammans med kunder drivit och genomfört mängder av kulturanalyser och kulturutveckling som gett konkreta och mätbara resultat.

 

Framgång skapas genom att bygga den företagskultur som behövs nu och i framtiden. Då behöver vi veta vad vi utgår ifrån

 

Med början i en analys av den organisationskultur som råder nu pekar vi ut de områden ni behöver fokusera på för att få till en framgångsrik företagskultur. Enkäter, intervjuer och workshops involverar alla medarbetare i arbetet med att förändra organisationskulturen. En kulturstrategi tar form, och när den väl finns på plats börjar er resa mot effektivitet, delaktighet och innovation.

Att förändra din företagskultur till det bättre är en av de bästa investeringarna du kan göra. De förändringar vi genomför är inga skrivbordsprojekt, utan konkreta handlingar som leder till verkliga resultat. Det kommer märkas i form av affärsmässiga framgångar och organisationer som är bättre rustade för samtid och framtid.

 

Vad du kan uppnå med rätt företagskultur

  • Ökad effektivitet, lönsamhet och innovation
  • En attraktiv arbetsplats och ett stärkt varumärke
  • Högre kundnöjdhet
  • Aktiva och delaktiga ledare och medarbetare med högre produktivitet
  • Effektivare arbetssätt och processer

 

Så här förändrar vi företagskultur

  1. Vi synliggör den rådande kulturen i organisationen med hjälp av medarbetarintervjuer, webbenkäter, kundundersökningar och befintligt faktamaterial.
  2. Vi arrangerar workshops med ledare och medarbetare för att skapa en gemensam bild av nuläget. Detta ger en input till företagsledningen som analyserar, summerar och tar fram fokusområden.
  3. Med kulturanalysen som grund skapar vi den kulturstrategi som ska stödja er övergripande strategi och affärsplan.
  4. Därefter rullas hela arbetet ut med hög involvering i hela organisationen och med effekter som skall kunna märkas och mätas på både kort och lång sikt.

 

Ta första steget till utveckling av företagskulturen!

Vi har förändrat organisationskulturen i mängder av företag. Berätta mer om dig själv och dina utmaningar så ser vi vad vi kan åstadkomma tillsammans.