Utbildning i coachande ledarskap

Bli en coachande ledare

Strävar du efter att bli en ledare som inspirerar och driver framgång i ditt team? Då är det dags att utforska fördelarna och möjligheterna med coachande ledarskap. Med vår hjälp utvecklar du kompetens inom feedback, kommunikation och förändringsledarskap som gör skillnad och ökar produktiviteten hos dina medarbetare i längden.

Så fungerar coachande ledarskap

Det finns många fördelar med att applicera coachande ledarskap i din ledarroll – oavsett vilken sorts ledare du är. Det är ett förhållningssätt som bygger på att hjälpa andra att se möjligheter och nå sina mål.

Några av huvudpunkterna för coachande ledarskap är:

  • Effektiv kommunikation. En coachande ledare behöver veta hur man kommunicerar och lyssnar aktivt för att dialogerna i en verksamhet ska ha positiva resultat. Det kan handla om att anpassa kommunikationen i olika forum eller hantera utmanande samtal på rätt sätt.
  • Ansvar och delaktighet. En grundpelare i coachande ledarskap är fokus på delaktighet och ansvarstagande från så många medarbetare som möjligt. Som ledare behöver du se till att alla får sin röst hörd och får möjlighet att ta ansvar i olika situationer.
  • Förändringshantering. Som ledare behöver du vara duktig på att hantera eventuella förändringar som sker i din verksamhet. På YesP har vi kunskap om att förstå och leda i förändringens dynamik samt förmågan att bemöta beteende och attityder i förändring.
  • Stöd, utmaningar och feedback. När du tillämpar coachande ledarskap i din ledarroll är det viktigt att ge stöd och utmaningar åt dina medarbetare för att uppmana till effektiv problemlösning. Glöm inte heller att ge feedback för att motivera dina kollegor och stärka dina arbetsrelationer med jämna mellanrum.

 

Vi utbildar dig i coachande ledarskap

Träning i coachande ledarskap ger bäst effekt om du som ledare också får individuell coaching av en professionell coach. Under utbildningen får du 2–3 coachingtillfällen för att utveckla dina förmågor och strategier.

I utbildningen får du till exempel kompetens inom:

  • Aktivt lyssnande och frågeställning
  • Värderingar, attityder och tillstånd
  • Förmåga att förstå och leda förändring
  • Feedback som en del av vår kultur.

YesP är ett starkt gäng managementkonsulter som hjälper företag att utvinna arbetsglädje, motivation samt en starkare företagskultur med bättre prestation och resultat. Vi har all kompetens som krävs för att hjälpa verksamheter att nå framgång med rådgivning som grundas i vetenskap, processkunskap och modern pedagogik.

Din konsult för coachande ledarskap

Vi är en managementbyrå som specialiserat sig på att hjälpa företag att utveckla sin företagskultur för att uppnå bättre och hållbar prestation. På YesP är vi övertygade om att framgång nås genom att samarbeta och utveckla arbetsglädje hos alla medarbetare i en verksamhet. Hör av dig om du vill ha tips eller är nyfiken på att utbilda dig i coachande ledarskap.