Organisationsutveckling

Ledarskap

|

Organisationsutveckling

Cecilia Alwin

Medledarskap och ledarskap: Glöm ledarskapet och fokusera på ledningen!

”Först behöver vi titta på chef- och medarbetarrollen och delvis omdefiniera dem och vara överens om vilket ansvar de har,...

Läs mer

Organisationsutveckling

Lisa Arnborg

Organisationskulturen ger ett löfte om organisationens prestation

”Culture is not in support of strategy, culture is the strategy in great organizations.”

Läs mer

Organisationsutveckling

Fredrik Wahlberg

Organisationskultur och Ledarskap. Förmågan att se de små nyansernas betydelse.

Det finns många sätt att förstöra en god organisationskultur. Den kan fördärvas av arrogans och övermod. Den kan rivas ned...

Läs mer

Ledarskap

|

Organisationsutveckling

|

Prestationsutveckling

Nisse Schönnings

Låt människor prestera

Att Sveriges kommuner står inför en stor utmaning när det gäller att klara av att leverera framtidens välfärd har vi...

Läs mer

Organisationsutveckling

Nisse Schönnings

Sluta skylla på kulturen, ta ansvar för er strategiska kulturutveckling.

"Culture eats strategy for breakfast". Det uttrycket har jag (och gissningsvis många andra) ofta hört i ledningsrum, ibland som en...

Läs mer

Organisationsutveckling

Lisa Arnborg

Vad är organisationskultur?

Begreppet organisationskultur är hämtat från antropologin som bland annat studerar förutsättningar och avgörande faktorer för struktur, ordning och hierarkier i...

Läs mer

Organisationsutveckling

Juan Pablo Ortiz

The magic (or curse) of ongoing conversations

A few years ago while reading one of Ken Blanchard’s blogs I came across a simple sentence that became a...

Läs mer

Organisationsutveckling

Fredrik Wahlberg

Därför behöver Sveriges kommuner en kulturstrategi

Just nu pågår en omfattande omställning av styrning och ledning i svenska kommuner. Det handlar grovt förenklat om en motrörelse...

Läs mer

Organisationsutveckling

|

Teamwork

Om hur uppskattning förändrar världen

Visste du att 80% av den totala mängden uppskattning som en människa får under sin livstid får hen innan fyra...

Läs mer

Organisationsutveckling

Juan Pablo Ortiz

The value of yes and the price of no

“Ultimately saying “yes” is the foundation of all relationships. What is flirting but a way of saying, “Yes, I see...

Läs mer

Organisationsutveckling

Fredrik Wahlberg

Företagskulturen – dagens viktigaste konkurrensmedel i kampen om talangerna

Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte där den gamla tidens företagskulturer inte längre är tillämpbara på dagens problem. Som...

Läs mer

Ledarskap

|

Organisationsutveckling

|

Prestationsutveckling

Nisse Schönnings

Leda för goda prestationer

Som ledare har man ofta höga förväntningar och krav på sig. Man ska klara att leverera fantastiska resultat i sin...

Läs mer

Kulturutveckling

|

Ledarskap

|

Organisationsutveckling

Samhällsansvaret är en strategisk nyckelfråga

Under den senaste tiden har vi observerat hur ett aktivt och äkta samhällsansvar blir en allt viktigare del av nutidens...

Läs mer